recompensa

f
Dret

Remuneració, qualificació, conferida a qui ha efectuat un treball, servei o favor no exigible.