reconeixement

m
Història del dret

A l’alta edat mitjana, declaració pública de renúncia a uns drets o possessions en litigi.

Per aquest acte, la part que perdia el plet, fos o no la demandant, feia una declaració pública de retractació de les seves pretensions, on admetia que no eren justes o que renunciava a l’objecte en litigi. Era seguida de l'evacuació.