rector
| rectora

f
m

Superior d’una universitat i el seu districte.