refugiat ecològic
| refugiada ecològica

f
m
Ecologia

Individu que es veu forçat a marxar del seu territori a causa de problemes ambientals.

La migració es pot deure a la destrucció del territori —per exemple, per l’augment del nivell del mar en algunes illes i deltes— o bé a la disminució dels recursos a causa de problemes climàtics, d’erosió del sòl o d’una altra mena. En alguns països, el canvi climàtic pot provocar un gran nombre de refugiats ecològics. Es calcula que un 16% de la població d’Egipte i un 10% de la de Bangladesh es veurà obligada a marxar els propers anys a causa de les inundacions de les zones costaneres.