registre civil

m
Dret civil

Registre on consta d’una manera oficial l’existència, l’estat civil, etc, dels ciutadans.

A l’Estat espanyol fou creat, el 1870, aquest instrument públic on és recollit tot el que es refereix al naixement, la filiació, els noms i els cognoms, l’emancipació, la nacionalitat, el veïnatge, el matrimoni, l’absència i la defunció. La seva oficina ordinària és el jutjat i comprèn totes les persones de la pròpia demarcació. N'existeixen un de supletori a càrrec de la direcció general i d’altres de provisionals als consolats.