registre de la propietat

m
Dret civil

Instrument tècnic de la publicitat del tràfic immobiliari, que té per objecte la inscripció de les actes i els contractes relatius al domini i als drets reals sobre els immobles.

Antigament era anomenat comptadoria d’hipoteques.