regla de sant Basili

Regla monàstica fixada per sant Basili el Gran durant l’estada que feu amb nombrosos deixebles, prop de Neocesarea.

S'ha conservat en dues versions anomenades Regulae fusius tractatae i Regulae brevius tractatae. Se centra en els consells evangèlics i fa que el monjo miri l’Escriptura com a única regla. L’ascètica basiliana és influïda pel dualisme platònic. La vida del monestir es basa en la pregària comuna i en el treball menestral i intel·lectual. L’acció apostòlica dels monjos es projecta cap a la beneficència i l’ensenyament. No hi ha institucionalitzada cap estructuració superior.