regla dels signes

f
Matemàtiques

Regla que dóna el signe del producte de dos nombres reals qualssevol.

És:

(- a ) ( b ) = -( ab ) = ( a ) ( -b )

(- a ) (- b ) = a b

on a ∈ℝi b ∈ℝ, i pot ésser generalitzada a qualsevol anell commutatiu. Hom pot enunciar-la dient que si els signes són iguals el producte és +, i si són diferents és -.