Regles de vol per instruments

Instrument flight rules, IFR (sigla)

f
pl
Transports

Dit dels vols en què la navegació es basa en el posicionament relatiu o absolut facilitat pels instruments de bord: ADF o receptors dels sistemes VOR, DME, ILS, etc.