regne neotropical

m
Biologia

Regne biogeogràfic que inclou les regions tropicals i subtropicals d’Amèrica.

La vegetació és constituïda bàsicament per pluviïsilves equatorials i per formacions xeròfiles tropicals. La selva equatorial, d’una gran riquesa florística i estructural, ocupa grans extensions, sobretot a l’Amazònia. Les formacions xeròfiles, que reben noms peculiars a cada país (campo, caatinga, monte, espinal, pampa, etc.), són molt variades i comprenen boscs clars, sabanes, matolls i formacions estepàries. També hi ha zones de desert, amb una vegetació pobra i especialment adaptada. A les contrades andines hi ha comunitats arbustives i herbàcies de caràcter xeròfil fred (páramo i puna. Florísticament, el regne neotropical és subdividit en les regions següents: carib, de la Guaiana veneçolana, brasilera, argentina i andina.

La fauna neotropical

La fauna presenta molts grups endèmics, com els mamífers xenartres, els ocells tinamiformes, els platirrins, els nyandús, els caimans, els batracis àpodes, l’anur Pipa i el dipnou Lepidosiren. Les illes Galápagos, les Antilles i les Juan Fernández també pertanyen a aquest regne. A les Galápagos hi ha espècies primitives d’iguanes i de tortugues. A les Antilles hi ha insectívors primitius.