Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi

Institució constituïda el 1850 com a Acadèmia Provincial de Belles Arts de Barcelona .

Declarada reial el 1929, més tard la seva actuació fou ampliada a tot el Principat. Amb seu a l’edifici de la Llotja de Barcelona, té com a objectius principals la investigació, l’orientació i la difusió en matèria d’art i la conservació del patrimoni artístic del país. És integrada per 36 membres numeraris i dirigida per una junta de govern. Els acadèmics són elegits entre artistes destacats, estudiosos de l’art i persones que han sobresortit per llur mecenatge. Un gran nombre de les figures més representatives de la cultura catalana n'han estat membres: Damià Campeny, Martí Alsina, Antoni Rubió i Lluch, Josep Torras i Bages, Lluís Domènech i Montaner, Josep Llimona, Josep Clarà, Manuel Hugué, Xavier Nogués. Les seves publicacions són de caràcter monogràfic, sense una periodicitat determinada. Té una petita biblioteca especialitzada en temes artístics, i és important el seu fons d’obres d’art català del s XIX.