reig bord

matamosques, oriol foll, reig foll, reig vermell, Amanita muscaria (nc)
m
Micologia

Reig bord

© Xevi Varela

Bolet de la família de les amanitàcies, de 10 a 20 cm d’alt, de barret al principi arrodonit i finalment aplanat, de color vermell escarlata, guarnit d’esquames blanques, restes del vel universal, i de cama blanquinosa, bulbosa a la base, amb un anell membranós i penjant i amb una volva reduïda a faixes verrucoses.

Es fa en boscs de coníferes i de caducifolis. És una espècie metzinosa, a causa del seu contingut en micoatropina i muscarina. La seva ingestió produeix intoxicacions més o menys greus, però rara vegada mortals. Els antics habitants de la Sibèria l’utilitzaven com a droga al·lucinògena. També antigament, barrejat amb sucre, havia estat emprat per a matar mosques.

Com indica el seu nom, es pot confondre amb el reig o l’ou de reig. Les principals diferències són el color de les làmines i del peu, que són blancs en el reig bord i grocs en l’ou de reig, i la presència de berrugues blanques sobre el barret del reig bord, malgrat que aquestes berrugues poden caure per efecte de la pluja, i aleshores és més fàcil la confusió.