reina de Sabà

(?, ? — ?, ?)

Personatge bíblic anònim, sobirana de l’antic regne de Sabà (o potser d’una colònia sabea del N de l’Aràbia), la qual, atreta per la fama de Salomó, degué visitar-lo a Jerusalem amb preciosos regals i posar a prova la seva saviesa.

Segons l’Alcorà, que l’anomena Bilqīs, fou convertida per Salomó a la fe del Déu veritable. A Etiòpia el relat s’uní a la tradició nacional, que hi connectà l’origen de la dinastia salomònida dels negus.