Reinard Fonoll

Reinard des Fonoll
Reinard Desfonoll
(?, Anglaterra, ? — Montblanc?, Conca de Barberà, aprox. 1362)

Mestre d’obres i picapedrer, actiu a Catalunya des del 1332.

Hom ja el troba documentat en el contracte que feu amb Pere Alegret i amb Guillem de Lillet, abat i encarregat respectivament, de les obres de Santes Creus, on s’especifiquen amb detall totes les qüestions de les obres i el compromís de l’artista a no fer en vida cap altra obra sense permís de l’abat; d’altra banda, el monestir excloïa cap altre mestre d’obres i li donava plens poders sore els altres operaris. L’obra inclou el claustre i el refectori. El 1342 continuava al monestir, però entre 1352 i el 1359 hom el troba a Montblanc. Després de 1362 consta com a mestre d’obres de la seu de Tarragona. És difícil de determinar la seva obra, però hom li ha atribuït els finestrals flamígers de la galeria occidental del claustre de Santes Creus. A la capella dels Sastres de la catedral de Tarragona també s’hi reconeix una forta impremta seva. S’ha destacat la seva importància com a introductor del gòtic flamíger a Catalunya.

A la galeria est del claustre de Santes Creus, davant de la porta d’accés al dormitori, hi ha un capitell amb la figura d’un picapedrer o un escultor, representat amb les seves eines a les mans, que alguns historiadors han considerat l’autoretrat del mestre d’obres Reinard Fonoll.