relacions humanes

f
pl
Sociologia
Psicologia

Interaccions i lligams mutus existents en tot grup social, i més particularment entre els membres del personal d’una empresa, d’una entitat comercial, etc.

Els caps i els quadres directius d’aquestes procuren de controlar per tal d’afavorir un millor clima laboral i d’aconseguir un màxim d’eficàcia en l’acompliment de les tasques proposades. L’estudi del control i la millora de les relacions humanes en l’àmbit laboral començà amb les experiències de psicologia social fetes per E.Mayo del 1927 al 1932 en les fàbriques de la Western Electric a Hawthorne, als EUA, i amb l’aplicació de les investigacions sobre dinàmica de grup; una particular contribució hi aportaren, així mateix, les investigacions sociomètriques de Moreno. La majoria de les polítiques empresarials tendeixen actualment a humanitzar com més va més les relacions de treball i a integrar els obrers en l’empresa, sovint en perjudici del lligam d’aquests amb altres grups socials afins.