relacions públiques

f
pl
Sociologia
Economia

Conjunt d’activitats d’una empresa o d’una entitat de caràcter públic (com és ara els partits i àdhuc els governs) ordenades a influir en l’opinió pública per tal d’atreure els individus o altres entitats com a possibles nous clients, seguidors, etc.

Encomanades a agències de publicitat i caps de premsa o a artistes, polítics i agents que cerquin espais publicitaris en els mitjans de comunicació, les relacions públiques trobaren llur primera sistematització als EUA, al començament del s. XX (el 1923 hom n'establí a la Universitat de Nova York la primera càtedra que hi ha hagut al món). Íntimament relacionades amb la publicitat, les relacions públiques cerquen uns resultats més permanents i d’una rendibilitat més apreciable que no els pretesos per aquesta. De l’especialista en relacions públiques, hom en diu sovint un public relations o àdhuc un mass communications expert.