relativisme

m

Actitud en virtut de la qual hom no pren res com a absolut.