relaxat
| relaxada

adj
Fonètica i fonologia

Dit de l’expressió fònica emesa amb una tensió articulatòria inferior a la normal.

A nivell d’un enunciat asseveratiu, els sons relaxats compareixen típicament a l’últim sector, acompanyats d’un augment compensatori de durada. Per oposició a so tens o tònic, equival també a àton.