rellotge de quars

m
Tecnologia

Esquema d’un rellotge de quars analògic, amb el mecanisme de correcció de l’hora embragat (a dalt) i d’un rellotge digital (a baix)

© Fototeca.cat

Rellotge electrònic que utilitza un oscil·lador de cristall de quars.

El nucli d’un rellotge de quars comercial és un barreta de cristall de quars tallada de manera convenient (habitualment en forma de diapasó) per tal que, en aplicar-li un corrent altern, vibri amb una freqüència de 32 768 oscil·lacions per segon (2 1 5 ). Un circuit integrat és capaç de generar una freqüència similar a fi de provocar l’oscil·lació de quars i estabilitzar-la amb la freqüència pròpia del cristall a través d’un mecanisme de retroalimentació. La freqüència estabilitzada és desmultiplicada pel mateix circuit, el qual, en el cas d’un rellotge analògic, envia un impuls elèctric polaritzat cada segon a un motor pas a pas que mou les busques a través d’uns engranatges reductors. En el cas d’un rellotge digital, el circuit integrat disposa d’una ampliació que compta i codifica els impulsos del quars per tal de comandar el visualitzador digital.