reluctància

m
f
Física

En un circuit magnètic, quocient entre la força magnetomotriu i el flux magnètic produït per aquesta (llei de Bosanquet).

Hom la representa per R m, o sia R m = F m/Φ. La unitat de mesura en el SI és l’ampere volta per weber (Av/Wb). És anomenada també resistència magnètica, i en un circuit ferromagnètic homogeni, de longitud l, de secció constant s i de permeabilitat μ, té l’expressió R m = ls.