remolcador

m
Transports

Remolcador al port de Boston (EUA)

© Corel

Embarcació especialment concebuda i construïda per a remolcar els vaixells.

Es caracteritza essencialment per l’especial resistència del seu buc, per la seva gran mànega en relació amb l’eslora, per la potència relativament gran dels seus motors, per la forma i el pas de les seves hèlixs, i per la instal·lació, en un punt molt pròxim al seu centre de gravetat, d’un ganxo o d’un altre element de fixació, per al cable de tracció o remolc, proveït d’un mecanisme que permet d’alliberar-lo ràpidament en cas de necessitat, i d’un gigre automàtic que desvira el cable quan la seva tensió és superior al límit d’elasticitat. Hom pot distingir els remolcadors de port, emprats per a ajudar en les maniobres d’atracada o de desatracada, d’entrada en dic, etc, dels remolcadors d’alta mar o remolcadors de salvament , més potents i amb un major radi d’acció que els de port, eventualment equipats amb dispositius i instal·lacions contra incendis, etc, i emprats per a salvaments o simplement com a remolcs per a alta mar de vaixells sense govern o sense màquina.