rendibilitat

f
Economia

Representació de la relació entre un capital invertit i els rendiments nets que proporciona.

Normalment hom l’empra com a criteri de col·locació d’estalvi en forma d’actius alternatius. Juntament amb la liquiditat, la seguretat i la protecció contra la depreciació monetària, la rendibilitat condiciona l’elecció de les diferents possibilitats d’adquisició d’actius.