René Robert La Salle

(Rouen, 1643 — Louisiana, 1687)

Explorador francès.

Navegà per la regió dels Grans Llacs, i més tard pel Mississipí, fins al golf de Mèxic (1682). Tornà a França, des d’on dirigí una nova expedició al golf de Mèxic, on trobà la mort. El 1783 hom publicà el Journal historique du dernier voyage de feu M. de la Salle.