rentaplats

f
m

Persona llogada en una cuina per a rentar els plats, atuells de cuina, etc, bruts.