repristinació

f
Art

Recuperació de l’estat original d’una obra artística o del que tenia abans d’una restauració, a fi d’eliminar-ne elements afegits i alteracions produïdes al llarg del temps.