reproducció asexual

agàmia, agamogènesi
f
Biologia

Reproducció sense fusió de gàmetes que sol verificar-se per espores o vegetativament en els vegetals, i per gemmació en els animals.