República Àrab Unida

RAU (sigla)

Nom que prengué la unió d’Egipte i Síria després del plebiscit del 1958 i que continuà mantenint Egipte després de la secessió de Síria (1961) per significar la seva pretensió de centre d’una vasta federació àrab (panarabisme).

El nom fou canviat per República Àrab d’Egipte després de la creació, a Bengasi (1971), de la Unió de les Repúbliques Àrabs (URA) entre Egipte, Síria i Líbia.