República Lígur

Nom de l’estat creat arran de la conquesta de la república de Gènova pels francesos (juny del 1797).

Sota la direcció del delegat de Napoleó, Déjan, fou dotada d’una constitució a la francesa. Malgrat l’oposició dels nacionalistes italians, fou annexada a l’imperi francès (1805). El 1815, arran del congrés de Viena, passà a les mans del rei de Sardenya.