República Transpadana

Estat creat per Napoleó I després de la batalla de Lodi (1796).

Comprenia el Milanesat i part dels territoris de Bèrgam, Brescia i Cremona. Tingué una organització provisional i una durada curta, ja que el 1797 fou unida a la República Cispadana per formar conjuntament la República Cisalpina.