rereduna

f
Geomorfologia

Zona deprimida que hi ha darrere les dunes.