Rerum Novarum

Encíclica de Lleó XIII publicada amb data del 15 de maig de 1891.

Per primera vegada hom es plantejava en un document d’aquesta mena els problemes dels obrers en el món industrial. Denuncia el liberalisme polític i econòmic que destruí el teixit d’institucions socials del món anterior a la Revolució Francesa, debilità la influència religiosa i deixà l’obrer indefens davant la nova situació. A la vegada, defensava enèrgicament la propietat privada contra els corrents socialistes i condemnava solemnement aquests corrents. Presenta la lluita de classes com a resultat de l’odi dels pobres contra els rics, la qual, fomentada pels socialistes, no respecta les desigualtats naturals i inevitables entre els homes. Per solucionar el problema social han d’intervenir-hi l’Església, amb el seu missatge moral, l’estat, amb l’organització de l’economia i amb la defensa dels més dèbils, i les associacions obreres, ja d’obrers sols o mixtes amb patrons. En conjunt, és una exposició de doctrina moral que parteix d’anàlisis econòmiques i socials deficients. Als Països Catalans tingué repercussió a través del jesuïta Antoni Vicent, que n'escriví un comentari, Socialismo y Anarquismo (València 1895), i impulsà els cercles d’obrers, difosos especialment en les zones agràries del País Valencià i de la comarca de Tortosa.