reserva natural

f

Espai natural especialment protegit.