Residència d’Estudiants

Nom amb què era coneguda la Residència d’Estudiants de Catalunya, fundada a Barcelona el 1919 i dirigida pel mallorquí Miquel Ferrà.

Col·locada sota el patrocini de la Mancomunitat, durant la Dictadura continuà funcionant amb caràcter privat. Des del 1931 depengué de la Generalitat de Catalunya. A partir del 1933 fou incorporada a l'Institut d'Acció Social Universitària i Escolar, però continuà dirigida per Miquel Ferrà fins el 1936. Institució modèlica, fou també un destacat centre cultural: hi coincidiren, entre altres, Fuster Mayans (Gafim), B.Rosselló-Pòrcel, Pierre Vilar, Georges Gaillard i Oliver Brachfeld; creà també les Edicions de la Residència, que publicaren la Imitació del foc de Rosselló-Pòrcel (1938). Deixà de funcionar el 1939.