resistència pacífica

f
Política

Mètode no violent d’oposició al sistema establert.

Consistent a negar-se a participar en certs aspectes de la vida pública (no utilitzar els transports públics, negar-se a abandonar un edifici, no adquirir certs productes, vaga de la fam, etc), fet en ell mateix no delictiu, però que realitzat per grans masses ocasiona un seriós obstacle al normal funcionament de la vida pública. Teoritzat i realitzat com a moviment anticolonitzador per Gandhi, és una arma pròpia dels moviments pacifistes. Com a moviment de masses, és famosa la lluita per l’alliberament dels negres als EUA encapçalada per M.L.King. A Barcelona tingueren ressonància les vagues de tramvies del 1951 i del 1956.