ressonància

f
Electrònica i informàtica

Fenomen consistent en la coincidència entre el període d’una oscil·lació lliure i el d’una de forçada; aquesta adquireix la màxima amplitud d’oscil·lació quan hi ha ressonància.

Són especialment importants la ressonància de tensió i la ressonància de corrent, corresponents a un circuit R, L, C sèrie i paral·lel, respectivament (circuit ressonant).