retinol

3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-2,4,6,8-nonatetraene-1-ol, C20H30
m
Bioquímica

Vitamina A, alcohol carotenoïdal, el component més important de la vitamina A, conegut impròpiament com a axeroftol .

És un sòlid cristal·lí groc, soluble en els solvents orgànics convencionals i insoluble en l’aigua, que es fon a 64°C. Hom l’obté a partir de concentrats d’oli de fetge de diversos peixos, de greixos de cereals i per via sintètica a partir del citral. És emprat en medicina, en nutrició i com a additiu alimentari.