rètol

letrero, etiqueta, (es), sign, label, (en)
m

Inscripció que, posada en un lloc ben visible, assenyala al públic l’entrada d’un establiment, oficina, carrer, etc.