retor

m
Ornitologia

Mascle de l’ànec d’ulls grocs.