reveixí

m

Mata o floc de cabells o de pèls que creixen en direcció contrària a la normal.