revés de la mà

m

Part de la mà oposada al palmell.