Revista de Dialectología y Tradiciones Populares

Revista fundada a Madrid el 1945 per Vicente García de Diego, que la dirigí amb la col·laboració de la seva filla Pilar.

Pertany al Consell Superior d’Investigacions Científiques i publica articles, notes i texts sobre temes lingüístics i folklòrics, especialment hispànics. Hi han col·laborat abundosament, sobre aspectes catalans, Joan Amades i Gabriel Llompart.