Revista de Menorca

Publicació periòdica de caràcter científic i literari referida principalment a l’illa de Menorca, fundada a Maó el 1888 per Joan Seguí i Rodríguez i Pere Riudavets i Tudirí.

Ha sofert algunes interrupcions temporals —la més llarga, del 1934 al 1943—, raó per la qual ha tingut èpoques, la darrera iniciada el 1961. Des del 1906 és òrgan de l’Ateneu de Maó. Cal destacar la direcció de Francesc Hernández i Sanz (1898-1934). És d’obligada consulta per a qualsevol mena d’estudis sobre l’illa de Menorca. El 1963 Miquel Barber i Barceló publicà un Índice de la Revista de Menorca que abasta les sis primeres èpoques.