Revista Valenciana de Filologia

Publicació de l’Institut de Literatura i Estudis de la Institució Provincial de València, que aparegué el 1951.

Volgué abraçar tota mena de treballs d’investigació en català o en castellà, d’autors valencians o no valencians, amb la condició que tractessin de temes relacionats amb el País Valencià, sobretot dels seus aspectes lingüístics. Projectada per a sortir trimestralment, tingué sempre, per diversos motius, un caràcter molt irregular. Fou dirigida per Artur Zabala, director, també, de l’Institut de Literatura i Estudis. Entre d’altres autors, la revista conegué la col·laboració de Dámaso Alonso, Manuel Sanchis i Guarner, Joan Fuster, Martí de Riquer, Rafael Ferreres, Josep Gulsoy, Domingo Fletcher, Artur Zabala, Pere Bohigas i Francesc Almela i Vives.