Revue de Linguistique Romane

RLiR (sigla)

Revista fundada per O.Bloch i A.Terracher (1925), òrgan de la Société de Linguistique Romane.

Constitueixen el seu camp d’estudi els problemes i els mètodes de la filologia i la lingüística romànica, amb especial atenció a les llengües gal·loromàniques. A més d’articles, conté una secció bibliogràfica i una crònica de la Societat que l’edita. La seva periodicitat és semestral.