rho

f
Electrònica i informàtica

Símbol de la resistivitat.