Rib Lake

Localitat de l’estat de Wisconsin (EUA).