Ribera de Montardit

Montardit de Baix, els Hostals de Montardit, Cassovall (ant.)

Llogaret del municipi de Sort (Pallars Sobirà), fins el 1970 del d’Enviny, situat a l’esquerra del barranc de Montardit, a la plana estesa a la dreta de la Noguera Pallaresa, al S de la ribera de Sort.