Ricardo Olmos Romera

(Madrid, 1946)

Arqueòleg i historiador madrileny.

Ha estat conservador del departament d’arqueologia grega del Museo Arqueológico Nacional (1975-86) i des del 1987 és investigador científic de l’Instituto de Historia del CSIC. El seu treball com a investigació s’ha centrat en l’estudi de la ceràmica grega, tant des del punt de vista iconogràfic com comercial, en l’arqueologia del món ibèric, particularment en el camp de la iconografia i la religió, i en la historiografia de l’arqueologia. Entre les seves publicacions cal destacar Catálogo de los vasos griegos del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana (1993), l’edició dels col·loquis Iconografía ibérica, iconografía itálica. Propuestas de interpretación y lectura (1997) i Historiografía de la arqueología y de la historia antigua en España, siglos XVIII-XX (1991).