Richard Avenarius

(París, 1843 — Zuric, 1896)

Filòsof alemany, professor a la Universitat de Zuric.

La seva filosofia és denominada empiriocriticisme, o filosofia de l’experiència pura, i vol ésser una recerca rigorosament científica dels caràcters essencials de l’experiència depurada de les suprastructures metafísiques. Per arribar a l’experiència pura i trobar els elements originals que precedeixen tota teoria, fa una anàlisi crítica del fet de l’experiència, tenint en compte la relació subjecte-objecte i els condicionaments físics. Expressa el seu pensament amb una terminologia nova i elaborada amb vista a construir un llenguatge simbòlic, com el de les matemàtiques. Les obres més notables són Kritik der reinen Erfahrung (‘Crítica de l’experiència pura’, 1888), Der menschliche Weltbegriff (‘La concepció humana del món’, 1891).