Richard Cantillon

(?, 1680 — Londres, 1734)

Economista anglès d’origen irlandès.

Exercí de mercader a Londres i de banquer a París. Morí assassinat. La seva obra Essai sur la nature du commerce en général (escrita vers el 1720 i publicada el 1755) ha estat considerada la primera visió global del sistema econòmic. Considerà que el valor prové de la terra i del treball i que és fixat per llurs costs (aquest preu intrínsec sovint no coincideix amb el de mercat, però hi ha una tendència natural cap a l’equilibri). Analitzà els efectes d’un augment de l’oferta monetària —la qual depèn no solament de la seva massa, sinó també de la velocitat de circulació— i definí els efectes diferencials del gairebé automàtic augment de preus que comporta (efecte Cantillon). També començà a precisar la regulació automàtica a través del comerç internacional, anàlisi que completà Hume. Establí per primera vegada el funcionament circulatori del procés econòmic entre els grups socials: terratinents, arrendataris agrícoles i comerciants i empresaris (terme que pràcticament introduí).